Mental Health Foundation

Zippy’s Friends

Sint Maarten
NAfl 36.400,= / € 15.790,=

Op Sint Maarten hebben kinderen met diverse problemen te maken. Veel kinderen komen uit eenoudergezinnen. Ze hebben een migrantenachtergrond of ouders die veel moeten werken om rond te komen. De kinderen zijn vaak alleen en worden met geweld en agressie geconfronteerd. Weerbaarheid, respect en zelfvertrouwen zijn dan belangrijke eigenschappen. Je kan hier niet vroeg genoeg aan beginnen te bouwen. Daarom startte de Mental Health Foundation een programma op scholen op Sint Maarten voor kinderen van 5 t/m 7 jaar.  Met het internationaal erkende programma ‘Zippie’s Friends’ ontwikkelen  de kinderen op speelse wijze sociale vaardigheden en een groter probleemoplossend vermogen. Thema’s als eenzaamheid, pesten, vriendschap, communicatie en omgaan met verandering en verlies komen in het programma aan bod. Het leert kinderen hun problemen te verwoorden, om te gaan met hun emoties en zichzelf en anderen te helpen. Ook ouders krijgen de onderwerpen mee tijdens voorlichtingsavonden zodat het gesprek thuis kan worden voortgezet.  Met een bijdrage van de Samenwerkende Fondsen kon de Mental Health Foundation na een pilot het programma op alle scholen uitrollen.  

Giving Statia’s Youth A CHANGE

Op St. Eustatius zijn ruim 500 jongeren tussen de 12 en 24 jaar.