Plataforma di NGO Boneiru

Vrijwilligerscentrale Bonaire

Bonaire
€ 20.000

Goede ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van vrijwilligers en NGO’s. Tegelijkertijd zijn er steeds meer goed geschoolde potentiële vrijwilligers die de weg naar vrijwilligerswerk niet vinden. Om het vrijwilligerswerk bij deze ontwikkelingen te steunen zet het NGO-platform een steunpunt op. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar en wordt actief burgerschap gestimuleerd. De bijdrage wordt o.a. besteed aan een vacaturebank, voorlichting, workshops en de ontwikkeling en exploitatie van een database en een website. (2009)

Muzieklessen voor kinderen op West Curaçao

Op West Curaçao (Banda Abou) zijn geen muziekscholen. De kinderen uit de achterstandswijken kunnen hierdoor niet kennismaken met muziek en missen hierdoor de vele positieve bijeffecten.