Curaçao Cares Foundation

Vrijwilligersbank

Curacao
€ 29.782,=

Op Curaçao neemt de vraag naar sociale voorzieningen sterk toe door het ontbreken van een integraal sociaal vangnet. Gelukkig zijn er tal van maatschappelijke organisaties en NGO’s. Maar die hebben menskracht en kennis nodig; zij draaien op vrijwilligerswerk.  Om deze organisaties te helpen, werd in 2012 de Curaçao Cares Foundation opgericht. Haar missie: vrijwilligers te verbinden met maatschappelijke organisaties en NGO’s die extra menskracht en kennis kunnen benutten. Curaçao Cares wil vrijwilligerswerk toegankelijker maken en actief burgerschap op grote schaal bevorderen. Met hulp van de Samenwerkende Fondsen kon de Curaçao Cares Foundation een vrijwilligersbestand opbouwen en onderhouden en een sociale digitale kaart ontwikkelen. Ook leverde de foundation ondersteuning aan maatschappelijke organisaties op het gebied van werving, communicatie met vrijwilligers en organisatie van projecten. Daarnaast stimuleerde de foundation bedrijven om werknemers in te zetten in hands-on vrijwilligersprojecten en om zelf pro-bono werk te leveren. 

Opvoedondersteuning

De ‘No Kidding with our Kids’ Foundation organiseert naschoolse activiteiten voor kinderen. De stichting merkte dat veel kinderen op de naschoolse opvang kampen met obesitas en slechte voeding.