Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricard

Voorlichtingsfilms over psychische problemen

Curacao
Nafl 134.168,=/ € 54.000,=

Mensen die kampen met psychische problemen zoals depressie, angststoornissen of schizofrenie, durven daar vaak niet voor uit te komen. Daardoor zoeken en krijgen zij niet de hulp die zij zo hard nodig hebben. Stichting Klinika Capriles wil de taboes doorbreken en zorgen dat mensen tijdig hulp gaan zoeken.  Daarom ontwikkelde de stichting een plan om een aantal films te maken om de kijker ‘mee te nemen’ in het verhaal van depressie, angst en schizofrenie. Dankzij een bijdrage van de Samenwerkende Fondsen konden verschillende films gemaakt worden voor jongeren en volwassenen. De films werden ingezet tijdens lezingen in buurthuizen en online bekeken.   

Bevordering van deskundigheid

Kinderen met gedragsstoornissen kunnen op de Nederlandse Antillen niet worden geobserveerd en behandeld bij afwezigheid van een kinderpsychiatrisch instituut.