Fundashon Arubano di esnan visualmente inkapasitá (FAVI)

Voorlichtingscampagne

Aruba
€ 14.500

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de visueel beperkten op Aruba gebruikt maakt van de diensten van FAVI. Beperkte informatievoorziening en een negatieve beeldvorming rond visueel gehandicapten zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. In sommige gevallen kan blindheid en slechtziendheid in een vroegtijdig stadium een halt worden toegeroepen. Tijdige voorlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Met een meerjarige campagne (voorlichtingsfilm, brochures, website en foamborden) werkt FAVI aan een toegankelijke dienstverlening en het wegnemen van bestaande vooroordelen.

Moestuin voor jongeren

Het moestuinproject ‘Vandaag Planten, Morgen Oogsten’ is opgezet in het kader van de naschoolse opvang en vindt plaats op het terrein van Huize St. Jozef op Curaçao.