Aids Support Group Saba

Voorlichting en begeleiding

Saba
USD 34.000

Over het aantal mensen met HIV of Aids op Saba is maar weinig bekend. De schatting van 0,6% van de bevolking uit 2007 wordt gezien als zware onderschatting. De Aids Support Group Saba (ASGS) constateert dat er een gebrek aan bewustzijn is over HIV/Aids, dat er te weinig getrainde mensen zijn om mensen met HIV/Aids te begeleiden en dat er te weinig op HIV/Aids wordt getest. Tegelijkertijd ziet ASGS wel dat de Sabaanse jeugd risicovol seksueel gedrag vertoont en dat er veel te weinig voorlichting op scholen wordt gegeven. Genoeg te doen dus.

Daarom deed ASGS een aanvraag bij de Samenwerkende Fondsen voor het geven van voorlichting op scholen, de begeleiding van mensen met HIV en het verstrekken van algemene informatie voor de gemeenschap via nieuwsbrieven en radiospotjes. Ook biedt ASGS gratis het testen van HIV en Aids aan op locaties waar mensen anoniem kunnen komen. De Samenwerkende Fondsen besloten tot het verstrekken van een overbruggingsfinanciering zodat de ASGS tijd heeft naar structurele financiering te zoeken.

Popchi ku Bida

Popchi ku Bida is een kunst-als-middel project om schrijnende situaties op het gebied van jeugdcriminaliteit, schooluitval, armoede en verveling tegen te gaan.