Mobis

Voor sterkere buurten op Aruba

Aruba
Afl 230.000,- / € 101.991,=

Op Aruba werken tal van buurtcentra en buurtorganisaties, ieder op hun eigen manier, aan het versterken van de buurt of wijk. Maar vaak ook met dezelfde uitdagingen en problemen. Door integraal buurtwerk op te zetten wil Mobis alle buurtcentra op Aruba een stapje verder helpen.  Door samenwerking sterker. Dat is het idee achter het integrale buurtwerk. Besturen van buurtcentra krijgen advies en praktische ondersteuning en er worden verbindingen gelegd tussen de buurtorganisaties, eilandelijke organisaties en professionele instellingen. Ook brengt Mobis de knelpunten en kansen voor buurtcentra in kaart en geeft ze een impuls aan beleidsvernieuwing van de overheid.  

Schoolproject

Kinderen van (ex-) gedetineerden worden vaak de dupe van de fouten van hun ouders. Er is bijvoorbeeld geen geld voor schoolkleding of voor contributie.