Fundashon Bos di Hubentut

Toneelstuk

Curacao
€ 110.000

Stichting Bos di Hubentut ontwikkelde een toneelstuk rond het thema kindermishandeling. Het stuk is onderdeel van een driejarige campagne die zich richt op drie doelen. Allereerst het informeren van kinderen, jongeren, ouders en begeleiders over de problematiek en het fenomeen van kindermishandeling. Ten tweede het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties op het terrein van kindermishandeling. Ten derde het formuleren van beleidsvoorstellen richting de overheid.

In beweging blijven

Op Aruba hebben steeds meer mensen last van overgewicht of diabetes. Zeker onder 40- , 50-, en 60-plussers is dat een groeiend probleem.