Daughters of the King Foundation

Tienermeiden weerbaarder maken

Sint Eustatius
$ 18.000,= / € 15.805,=

Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik. Doordat ze op jonge leeftijd al seksueel actief zijn, komen tienerzwangerschappen veel voor. Er is een grote behoefte om de meisjes meer te versterken. Op deze manier kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen over hun eigen leven en opgroeien tot evenwichtige volwassenen.   Daughters of the King Foundation helpt meisjes in de leeftijd van  8 tot 15 jaar aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid die ze nodig hebben. In counseling en mentorsessies worden de meiden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag en bespreken ze alternatieven. Ook de ouders krijgen informatie en advies zodat zij de meiden thuis verder kunnen begeleiden. Naast wekelijkse workshops en trainingen organiseert de stichting minstens een keer per maand een grotere eendaagse activiteit. Op die dag kunnen de meisjes laten zien wat zij hebben geleerd en hoe ze dat in de praktijk kunnen toepassen.  De Samenwerkende Fondsen leverden een bijdrage voor materiaal- en activteitenkosten.  

Verbetering van wijkvoorzieningen

‘De Vuijst’ is een wijk in San Nicolas (Aruba) met bijna 400 inwoners. De buurtbewoners hebben het initiatief genomen om de wijkvoorzieningen en hiermee de leefbaarheid te verbeteren.