Fundashon Evangelische Broedergemeente na Antia i Aruba

Tentoonstelling slavernijverleden

Sint Maarten
€ 1700

Deze tentoonstelling toont 22 brieven van slaven en ex-slaven uit de periode 1791 tot na de afschaffing van de slavernij in 1863. De tentoonstelling stelt het beeld bij dat de slaven en marrons niet-geletterd waren. Ook zal het inzicht geven in hun levens onder en na de slavernijperiode. Ook wordt een link gelegd met de geschiedenis van St. Maarten en met het slavernijverleden op het eiland zelf. Hierdoor wordt de bevolking zich meer bewust van hun afkomst.

Aanschaf van materialen

Child Focus Foundation richt zich als enige Sabaanse organisatie op de naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.