Fundashon Mami Sa

Teduki-les voor jonge alleenstaande moeders

Curacao
Naf 14.400,=/ € 5.800, =

In 2008 is Stichting Mami Sa (Mama weet het) opgericht met als doel jonge moeders (18-24 jaar) voor te bereiden op een zelfstandig leven en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. In het concept van Mami Sa kunnen jonge alleenstaande moeders twee jaar overdag bij Mami Sa verblijven en worden zij in het derde jaar begeleid in hun thuissituatie. Zij leren structuur in hun leven aan te brengen en krijgen opvoedingsondersteuning. Daarnaast leren ze zaken zoals het bereiden van gezonde maaltijden, werken ze aan hun sociale vaardigheden en worden ze voorbereid op werk en een zelfstandig leven in de maatschappij.  Een van de projecten die de Samenwerkende Fondsen ondersteunde was het Teduki project. Naar een oud Curaçaos gebruik leren deelneemsters kleden te maken; de teduki’s. Het onder de knie krijgen van deze vaardigheid geeft de vrouwen zelfvertrouwen en geloof in een betere toekomst.  

Buurtcentrum Mahuma

Stichting Centro Hubenil Mahuma (SCHM) is in 1952 opgericht als buurtvereniging in de wijk Mahuma.