Cede Aruba

Structurele wijkaanpak

Aruba
Afl. 305.800

Leefbaarheid begint in de haarvaten van een eiland: in buurten en wijken. Op Aruba heeft Cede Aruba al veel buurtinitiatieven ondersteund, maar tot nu toe ontbrak het nog altijd aan een structurele wijkaanpak. Daar komt nu verandering in. Ceda Aruba start, in samenwerking met de overheid en de woningbouwvereniging Fundacion Cas pa Comunidad (FCCA), een nieuwe onafhankelijke NGO op gebied van buurt- en opbouwwerk.

De stichting zal zich richten op het ondersteunen van kleinschalige buurtinitiatieven en op de programmaontwikkeling van buurtcentra. De stichting gaat aan het werk in 24 aandachtbuurten op het eiland. Daar zal de stichting buurtbewoners en buurtcentra activeren, samenwerking tussen buurtbewoners, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties stimuleren en deskundigheid en capaciteiten van de buurtbewoners en de bestuurders van de buurtcentra vergroten. Ook zal de stichting onderzoek doen naar de toekomstige behoeften en wensen van de buurtbewoners per buurt.

Opvangcentrum voor vrouwen

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad is opgericht in 1995 en is het enige vrouwenopvangcentrum op Aruba. In dit centrum worden vrouwen opgevangen die jarenlang systematisch zijn mishandeld.