Fundashon Nella

Sociale integratie van ouderen

Curacao
€ 8.750

De groep zestigplussers op Curaçao groeit gestaag terwijl het voorzieningenniveau voor deze mensen vaak te wensen overlaat. Veel ouderen dreigen hierdoor in een sociaal isolement terecht te komen. Het wordt bijvoorbeeld steeds minder vanzelfsprekend dat familie voor hen zorgt; de kinderen hebben vaak een fulltime baan of wonen in Nederland. Zij zijn dan veelal aangewezen op hulp van derden. Het langdurige project ‘Sociale Integratie’ van Stichting Nella haalt deze senioren, maar ook mensen met een beperking, uit huis en laat ze deelnemen aan uitstapjes, praatgroepen, (computer)cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Zo wordt de vereenzaming tegen gegaan. De Samenwerkende Fondsen dragen bij aan de startkosten van dit project. (2009)

Pilotproject schuldhulpverlening

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%.