Fundashon Asudo

Restauratie van een ontmoetingsruimte

Curacao
NAf. 7.400

De Samenwerkende Fondsen dragen bij aan de restauratie van een ontmoetingsruimte voor de wijken Ascencion, Sumbu en Dokterstuin. Hierdoor kunnen er weer meer activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Voor de jeugd zijn dit onder meer handenarbeid, sport en educatie, voor de bejaarden zijn de activiteiten gericht op ontmoeting. Door de restauratie van het gebouw ontstaat een beter leefklimaat voor de gehele wijk.

Pilotproject schuldhulpverlening

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%.