Fundashon Sentro Di Bario Playa Pabou

Renovatie en uitbreiding wijkcentrum

Aruba
€ 87.500

In Oranjestad-West wonen zo’n 9000 mensen. Het buurthuis van de wijk was de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd. Na een uitgebreide renovatie wordt het buurthuis inmiddels weer goed bezocht. Toch kan het nog beter benut worden en kan de betrokkenheid vanuit de buurt nog groeien. Met het aanstellen van een opbouwwerker voor het wijkcentrum voor een periode van 3 jaar komt hier verandering in. De opbouwwerker kan een wezenlijk verschil maken door de buurtbewoners te activeren en enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Hierdoor groeit de betrokkenheid bij het buurthuis en de wijk.

Opvoedondersteuning

De ‘No Kidding with our Kids’ Foundation organiseert naschoolse activiteiten voor kinderen. De stichting merkte dat veel kinderen op de naschoolse opvang kampen met obesitas en slechte voeding.