Hacienda

Recovery Home

Aruba
Afl. 65.000

Stichting Hacienda vangt drugsverslaafden op Aruba op in het Recovery Home. Per jaar vangt Hacienda ongeveer 60 mensen op. In de afgelopen 5 jaar zijn er 15 mensen succesvol teruggekeerd in de maatschappij. Voor jongeren (14-21 jaar) bestond er op het eiland echter nog niets. Terwijl zij op die leeftijd met drugs kunnen gaan experimenteren en zo in de problemen kunnen komen. Hacienda wil zich daarom meer op deze doelgroep richten.

De stichting werkt onder andere samen met de reclassering. Ook de familie van de jongeren wordt betrokken bij het proces, dat ongeveer een jaar duurt. In dat jaar gaan de jongeren gewoon naar school en moeten ze leven volgens een vast ritme van opstaan, school, huishoudelijke taken en huiswerk. Naar verwachting krijgt Hacienda vanaf 2013 financiering vanuit de overheid. De Samenwerkende Fondsen boden de stichting een overbruggingskrediet zodat zij tot die tijd met hun goede werk door kunnen gaan.

Aanschaf van materialen

Child Focus Foundation richt zich als enige Sabaanse organisatie op de naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.