Fundashon Balansa

Popchi ku Bida

Curacao
€ 32.200

Popchi ku Bida is een kunst-als-middel project om schrijnende situaties op het gebied van jeugdcriminaliteit, schooluitval, armoede en verveling tegen te gaan. Het poppenspel en de bijbehorende rollenspelen geven goed inzicht in het gedrag en achterliggende denken van de jongeren. Het spel biedt een goede aanleiding om bepaalde zaken bespreekbaar te maken en bij te sturen. Door middel van workshops en het gericht toewerken naar een eindproduct worden de jongeren gestimuleerd tot samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en communiceren vanuit een positieve grondhouding.

Real Talk

Sinds 2006 voert het Aids Fonds op Sint Maarten een programma voor tienermeiden.