Fundashon Balansa Nobo

Pilotproject schuldhulpverlening

Aruba
€ 50.000

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%. Dit project richt zich op 200 gezinnen met ernstige schuldenproblematiek. De pilot bestaat allereerst uit het opzetten van een bureau en vervolgens uit de hulp aan de gezinnen. Deze bestaat uit: educatie, budgetbewaking, schuldbemiddeling en financieel beheer. De gezinnen committeren zich aan de plannen en komen dankzij het project eerder uit de financiële problemen. Dit draagt onder meer bij aan een betere ontwikkeling van de kinderen en het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting.

Dagbesteding ouderen

De dagbesteding van Stichting CasMarie is de enige voorziening op Aruba voor ouderen in het begin- en middenstadium van dementie.