Fundashon Balansa Nobo

Pilotproject schuldhulpverlening

Aruba
€ 50.000

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%. Dit project richt zich op 200 gezinnen met ernstige schuldenproblematiek. De pilot bestaat allereerst uit het opzetten van een bureau en vervolgens uit de hulp aan de gezinnen. Deze bestaat uit: educatie, budgetbewaking, schuldbemiddeling en financieel beheer. De gezinnen committeren zich aan de plannen en komen dankzij het project eerder uit de financiële problemen. Dit draagt onder meer bij aan een betere ontwikkeling van de kinderen en het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting.

Kindertelefoon Aruba E-Mental Health Summit

Arubaanse kinderen kunnen met hun problemen altijd terecht bij de kindertelefoon. Nu het gebruik van internet steeds meer groeit, wordt de behoefte aan hulpverlening d.m.v.