Stichting Tienda di Educacion

Opvoedwinkel

Aruba
AFl 183.408,=/ € 82.966,=

Op Aruba bleek een grote behoefte aan opvoedondersteuning. Door het gebrek hieraan ontstonden in sommige gezinnen explosieve situaties met soms zelfs kindermishandeling tot gevolg. Stichting Tienda di Education riep daarom de Opvoedwinkel in het leven.  Tot voor kort konden ouders eigenlijk nergens terecht met vragen over opvoeding. De enige mogelijkheid was een officiële verwijzing van een huisarts naar de Kinder- of Jeugdpsychiater. Maar dan is het eigenlijk al te laat. De Opvoedwinkel van Tienda di Education biedt uitkomst. Op de website vinden ouders al veel informatie over moeilijke situaties. Via een gratis telefoonnummer krijgen ouders direct advies op maat. Ook kan een opvoedondersteuner met de ouders om tafel. En de Opvoedwinkel verschijnt eens per maand op TV met een opvoedvraagstuk.  Door ook lezingen en presentaties te geven, posters te verspreiden en op radio en tv te verschijnen, maakt de Opvoedwinkel steeds meer mensen bewust van het belang van een goede opvoeding. Dankzij de bijdrage van de Samenwerkende Fondsen kon de Opvoedwinkel haar activiteiten verder uitbreiden.  

Nort Salina Kids Jeugdvoetbal

Op Bonaire is voetbal een van de weinige activiteiten waarmee jongeren uit de achterstandswijken bereikt kunnen worden.