Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden

Oprichting crisis- en observatiecentrum

Sint Maarten
Nafl 159.322,= / € 71.808,=

Jongeren die thuis worden mishandeld of verwaarloosd, kunnen door de rechter uit huis geplaatst worden. Ze komen dan vaak terecht in een kindertehuis of pleeggezin. Het trauma dat ze hebben opgelopen vereist een betere begeleiding dan op deze plekken wordt geboden. Het gevolg is dat de jongeren ook op de nieuwe plek niet aarden. In het ergste geval zorgen ze voor problemen. Dan worden ze de ‘hete aardappel’ waar iedereen zo snel mogelijk weer vanaf wil.  Om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden, richtte de Stichting Justitiële Inrichtingen met hulp van de Samenwerkende Fondsen een Crisis- en observatiecentrum op. Daar worden de jongeren goed opgevangen. Ze krijgen op basis van een screening een begeleidings- of behandelplan waarmee ze echt geholpen worden.  

Wonen zonder verleiding

Zet je een ex-verslaafde na een afkickbehandeling terug in zijn oude omgeving, dan is de kans op terugval erg groot.