Fundashon Pro Hubentut

Nort Salina Kids Jeugdvoetbal

Bonaire
€ 1900

Op Bonaire is voetbal een van de weinige activiteiten waarmee jongeren uit de achterstandswijken bereikt kunnen worden. Stichting Pro Hubentud organiseert jeugdactiviteiten en gebruikt sport als middel om contact te leggen met deze jongeren. Naast de voetbal- en conditietrainingen worden ook wedstrijden en sociale activiteiten als de Sinterklaas- en Kerstviering georganiseerd. Door de voetbalactiviteiten leren de jongeren samenwerken met anderen en krijgen ze discipline en structuur. De bijdrage van de Samenwerkende Fondsen wordt onder meer besteed aan tenues, hesjes en ballen, vooral ter vervanging van de verouderde en versleten materialen.

Vakonderwijs voor jongeren

Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante biedt jongeren via vakonderwijs kansen op de arbeidsmarkt.