Saba Girls en Boys Sport Society

Naschoolse opvang

Saba
$ 23.960,= / € 21.930,=

Opgroeien op Saba klinkt idyllisch met een tropisch blauwe zee en prachtige natuur. Dat kan het zijn……als je ouders tenminste voldoende tijd hebben om leuke dingen met je te doen. Maar vanwege hoge prijzen en de economische situatie werken in veel gezinnen beide ouders van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om de eindjes aan elkaar te knopen. Kinderen moeten zich na schooltijd zelf zien te vermaken. Ze hangen op straat en komen daardoor in onveilige situaties.  De Saba Girls en Boys Sport Society (SGBSS) signaleerde dit probleem en zette in 2011 een naschoolse opvang (Afterschool Care) op. Daar krijgen kinderen tussen 4 en 12 jaar begeleiding en een plek om huiswerk te doen, hun creatieve talenten te ontdekken en leuke dingen te doen. Ook sociale vaardigheden, respect en verantwoordelijkheid komen aan bod op de naschoolse.  SGBSS wilde deze naschoolse opvang verder uitbreiden en verbeteren. Onder andere door het trainen van vrijwilligers om geschikte (buiten)activiteiten te organiseren en huiswerkbegeleiding te geven. Ook was er behoefte aan spelmaterialen voor binnen en buiten. Tot slot was de wens om ouders meer te betrekken bij hun kinderen via workshops en bijeenkomsten.  De Samenwerkende Fondsen hielp SGBSS met een bijdrage van € 21.930,=.   

In beweging blijven

Op Aruba hebben steeds meer mensen last van overgewicht of diabetes. Zeker onder 40- , 50-, en 60-plussers is dat een groeiend probleem.