Saba Girls en Boys Sport Society

Naschoolse opvang

Saba
$ 23.960,= / € 21.930,=

Opgroeien op Saba klinkt idyllisch met een tropisch blauwe zee en prachtige natuur. Dat kan het zijn……als je ouders tenminste voldoende tijd hebben om leuke dingen met je te doen. Maar vanwege hoge prijzen en de economische situatie werken in veel gezinnen beide ouders van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om de eindjes aan elkaar te knopen. Kinderen moeten zich na schooltijd zelf zien te vermaken. Ze hangen op straat en komen daardoor in onveilige situaties.  De Saba Girls en Boys Sport Society (SGBSS) signaleerde dit probleem en zette in 2011 een naschoolse opvang (Afterschool Care) op. Daar krijgen kinderen tussen 4 en 12 jaar begeleiding en een plek om huiswerk te doen, hun creatieve talenten te ontdekken en leuke dingen te doen. Ook sociale vaardigheden, respect en verantwoordelijkheid komen aan bod op de naschoolse.  SGBSS wilde deze naschoolse opvang verder uitbreiden en verbeteren. Onder andere door het trainen van vrijwilligers om geschikte (buiten)activiteiten te organiseren en huiswerkbegeleiding te geven. Ook was er behoefte aan spelmaterialen voor binnen en buiten. Tot slot was de wens om ouders meer te betrekken bij hun kinderen via workshops en bijeenkomsten.  De Samenwerkende Fondsen hielp SGBSS met een bijdrage van € 21.930,=.   

Popchi ku Bida

Popchi ku Bida is een kunst-als-middel project om schrijnende situaties op het gebied van jeugdcriminaliteit, schooluitval, armoede en verveling tegen te gaan.