Netherlands Red Cross

My Future, My Choice

Sint Eustatius
USD 20.000

Jongeren op Sint Eustatius hebben het niet altijd even makkelijk. Doordat na de invoering van de US Dollar alles duurder is geworden, werken hun ouders vaak zoveel mogelijk. De jongeren zijn daardoor vaker alleen en hangen op straat, zeker in de vakantieperiode. Mede hierdoor neemt het drank- en drugsgebruik en de kleine criminaliteit toe. Het Rode Kruis biedt jongeren in de leeftijd van 6-16 jaar sportactiviteiten aan in de maanden juli en augustus. Daarmee halen ze de jongeren van straat. Het Rode Kruis geeft ze bovendien voorlichting over gezonde voeding en over drugs en alcohol. Ook is er aandacht voor pesten. Zo wordt sport als middel ingezet om jongeren te betrekken.

Sociale integratie van ouderen

De groep zestigplussers op Curaçao groeit gestaag terwijl het voorzieningenniveau voor deze mensen vaak te wensen overlaat. Veel ouderen dreigen hierdoor in een sociaal isolement terecht te komen.