Bonaire Youth Outreach Foundation

Mi Tambe Por!

Bonaire
U$ 64.540,= / € 50.000,=

Ik kan het ook! Dat is wat jongeren uit probleemgezinnen ontdekken als ze een tijdje optrekken met een vrijwillige mentor die ze helpt hun schoolprestaties te verbeteren. Zo’n 20 jongeren per jaar komen zo uit de spiraal van armoede en mislukking.Als je ouders arm zijn en weinig betrokken bij jouw prestaties op school, dan is de kans groot dat je niet zult slagen. En zo wordt armoede en mislukking overgedragen van generatie op generatie. Bonaire Youth Outreach Foundation (BYOF) steekt daar een stokje voor. BYOF is al 15 jaar actief met o.a. mediaprojecten en positieve vrijetijdsbesteding voor kinderen. In het project Mi Tambe Por worden jongeren die op school in de problemen (dreigen te) komen, gekoppeld aan een vrijwillige mentor. Deze biedt persoonlijke en positieve begeleiding bij schoolprestaties en andere issues waar de jongere mogelijk mee zit. Hij of zij helpt ook om de leeromgeving thuis te verbeteren. Bijvoorbeeld door een slaapkamer of studieplekje in te richten. Zo krijgen zo’n 20 jongeren per jaar een kans op een betere toekomst.  De Samenwerkende Fondsen leverden een bijdrage voor activiteitenkosten.  

Teduki-les voor jonge alleenstaande moeders

In 2008 is Stichting Mami Sa (Mama weet het) opgericht met als doel jonge moeders (18-24 jaar) voor te bereiden op een zelfstandig leven en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. In