CasMarie Foundation

Memory Group

Aruba
Afl 57.600

Dementie is op Aruba vanwege een toenemend aantal ouderen een groeiend probleem. Er heerst echter nog grote taboe op het onderwerp onder zorgverleners en mantelzorgers. Cas Marie is de enige instelling op Aruba met een dagopvangcentrum voor ouderen met dementie. Het is in 2006 geopend en er verblijven 16 ouderen met een matige tot vergevorderde vorm van dementie. Met steun van de Samenwerkende Fondsen en Cede Aruba kan Cas Marie de dagopvang uitbreiden naar mensen met beginnende dementie.

Op een aparte locatie is daarvoor de Memory Group gestart. Deze is 1 dag per week open voor maximaal 18 cliënten. Cas Marie hoopt op termijn financiering van de overheid te krijgen. Dan kunnen ook de toekomstplannen uitgevoerd worden zoals het starten van het Cas Marie Dementiecentrum voor diagnose, begeleiding en ondersteuning en de introductie van een Alzheimercafé.

Tienermeiden weerbaarder maken

Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.