Kas di Ansiano Sikogeriatriko, Dr. M.J. Hugenholtz

Meer ruimte voor dementerende bejaarden

Curacao
Nafl 16.705,=/ € 6.666,=

Huize Kas Hugenholtz, opgericht in 1997, is het enige verzorgingshuis op Curaçao, waar alleen psychogeriatrische ouderen verblijven. De gemiddelde leeftijd is 80 jaar en het huis biedt plaats aan 78 ouderen. De ouderen komen uit verschillende sociale lagen van de bevolking, maar met name de armere groepen zijn vertegenwoordigd. Huize Kas Hugenholtz had een grote gemeenschappelijke ruimte in het hoofdgebouw waar de cliënten overdag verbleven. Daar werden alle activiteiten gedaan en familieleden ontvangen. Omdat alles in dezelfde zaal plaatsvond, was er gebrek aan ruimte en privacy. Dat leidde vaak tot irritatie en onrust onder de bewoners. Dankzij een bijdrage van de Samenwerkende Fondsen, kon Huize Kas Hugenholtz buiten twee prieeltjes verbouwen tot leef- en activiteitenruimte. Dit gaf de ouderen meer privacy. Ook konden bepaalde activiteiten voor de cliënten naar buiten worden verplaatst. 

Minder eenzaamheid voor ouderen

Op Saba kampen veel ouderen met eenzaamheid en sociaal isolement.