Fundashon Saka Man Yuda Nos

Maatjes voor ouderen

Bonaire
Usd 29.065

Op Bonaire wonen zo’n 1.100 65-plussers. Velen daarvan zijn eenzaam, wonen in slechte en onveilige woningen en/of hebben lichamelijke problemen. Fundashon Saka Man Yuda Nos is sinds 2004 actief op Bonaire en helpt deze ouderen. Zij doet dit onder andere via een ‘buddy-systeem’ waarbij jongeren aan een oudere gekoppeld worden. Zij bezoeken de ouderen thuis, doen klusjes in huis en brengen voedsel- en fruitpakketten brengen. 

Ook worden er kleine aanpassingen in het huis gedaan om de veiligheid te verbeteren, zoals handgrepen en leuningen. Een paar keer per jaar gaat de stichting op pad met de ouderen. Met de bijdrage van de Samenwerkende Fondsen kan de stichting de activiteiten in 2012 realiseren.

Pilotproject schuldhulpverlening

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%.