Fundashon Papiamentu

Leesproject

Aruba
€ 39.900

Op Aruba worden kinderen niet of nauwelijks thuis voorgelezen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de taalontwikkeling en schrijfvaardigheid. Het project Buki Bum bevordert het lezen. Enerzijds door goed leesmateriaal beschikbaar te stellen. Anderzijds door ouders en kinderen zoveel mogelijk bewust te maken van de positieve effecten van lezen. Het project bestaat uit een cursus voorlezen voor ouders en verzorgers en een boekenpakket voor de deelnemers. Het project eindigt met een korte enquête waarin de (voor)leesbevordering wordt getoetst. (2009)

Verbetering van wijkvoorzieningen

‘De Vuijst’ is een wijk in San Nicolas (Aruba) met bijna 400 inwoners. De buurtbewoners hebben het initiatief genomen om de wijkvoorzieningen en hiermee de leefbaarheid te verbeteren.