Fundashon Un Bon Hoben Pa Un Bon Famia

Kansen voor kansarme jongeren

Curacao
€ 11.694,= /Nafl 28.490,=

Veel kinderen en jongeren op Curaçao groeien op met weinig kansen. Vaak is er sprake van gebroken gezinnen en laten de opvoedingsvaardigheden van de ouders nogal te wensen over. Doordat ze zich slecht weten te uiten, nemen deze jongeren niet zelden een agressieve houding bij aan. Ze zoeken hun heil op straat en bij leeftijdsgenoten in dezelfde situatie. Ze proberen te overleven op straat, maar komen in onveilige of criminele situaties terecht. Majron Maduro, een jonge Curaçaose man van 30 jaar, kent deze problematiek uit eigen ervaring. Hij woonde jaren in verschillende internaten. Vanuit zijn ervaring wil hij de jongeren helpen. Hij richtte Fundashon Un Bon Hoben Pa Un Bon Famia op. Via vele sociaal-culturele en educatieve activiteiten vormt en begeleidt hij verwaarloosde jongeren van 13-24 jaar in de wijk Seru Grand. Voorbeelden hiervan zijn muziekprojecten, tuinprojecten en activiteiten rond vader- en moederdag. De jongeren ontdekken hun talent, krijgen zelfvertrouwen en leren over belangrijke zalen zoals regels en respect.   Toen Majron geld nodig had voor de professionalisering en groei van de stichting, klopte hij aan bij de Samenwerkende Fondsen. Die kenden een bijdrage toe waarmee een coördinator kon worden aangesteld.  

Naschoolse opvang

Opgroeien op Saba klinkt idyllisch met een tropisch blauwe zee en prachtige natuur. Dat kan het zijn……als je ouders tenminste voldoende tijd hebben om leuke dingen met je te doen.