Fundashon CasMarie

Dagbesteding ouderen

Aruba
€ 7.200

De dagbesteding van Stichting CasMarie is de enige voorziening op Aruba voor ouderen in het begin- en middenstadium van dementie. De opvang bestaat uit een scala van georganiseerde sociale activiteiten en de organisatie richt zich ook op de mantelzorgers. De bijdrage van de fondsen is bestemd voor een evaluatie-onderzoek om te zien of de dienstverlening nog aansluit bij de behoeften, omdat de laatste jaren sprake is van een zichtbare stijging van de zorgzwaarte onder deze groep. (2009)

Belangenbehartiging autisten

Autismo Aruba zet zich in voor de belangen van autisten op Aruba. Op dit moment gebeurt dit vooral middels voorlichting aan docenten en een cursus voor ouders met een autistisch kind.