Fundashon Encelia

Crisisopvang Encelia

Curacao
NAF 200.663 = / € 86.023,=

Jeugdzorg voor kinderen op Curaçao was lang niet aanwezig of versnipperd. Kinderen die thuis niet door ouders of familieleden konden worden opgevoed, konden nergens heen. Fundashon Encelia bracht daarin verandering. De stichting ontfermt zich over kinderen in nood, vangt hen op en ondersteunt zowel de kinderen als de ouders.  De instellingen die aanwezig waren op Curaçao richtten zich met name op opname voor langere termijn. Er was vaak onvoldoende capaciteit en deskundigheid om methodisch te werken aan terugkeer naar huis. Uithuisplaatsing is over het algemeen traumatisch voor een kind. Als er niet wordt gewerkt aan een lange termijn oplossing, kan dit schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.  Met steun van de Samenwerkende Fondsen wist de stichting een crisisopvangcentrum op te zetten waar kinderen tijdelijk (12- 16 weken) opgevangen worden. De stichting biedt direct psychosociale steun aan zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers. Zo zorgt Fundashon Encelia dat er weer een stabiele thuissituatie ontstaat.  

Activiteitenaanbod voor ouderen

Voor ouderen is het belangrijk om voldoende te bewegen. Onderzoek toont zelfs aan dat dit dementie kan uitstellen.