Fundashon Kindertehuis Imeldahof

Bevordering van deskundigheid

Aruba
€90.000

Kinderen met gedragsstoornissen kunnen op de Nederlandse Antillen niet worden geobserveerd en behandeld bij afwezigheid van een kinderpsychiatrisch instituut. Van de 45 opgenomen kinderen in Kindertehuis Imeldahof zijn er 13 onder behandeling van een kinderpsychiater.

Ondanks alle goede wil is de begeleiding niet meer toereikend voor deze kinderen. Gezien de zorgzwaarte heeft het personeel daarom grote behoefte aan adequate training. Samen met de Nederlandse instelling De Jutters in Den Haag is een tweejarig trainingsprogramma uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op training on the job, om de deskundigheid van de Arubaanse hulpverleners te vergroten.

Recovery Home

Stichting Hacienda vangt drugsverslaafden op Aruba op in het