Fundashon Outismo Aruba

Belangenbehartiging autisten

Aruba
€ 26.000

Autismo Aruba zet zich in voor de belangen van autisten op Aruba. Op dit moment gebeurt dit vooral middels voorlichting aan docenten en een cursus voor ouders met een autistisch kind. Echter: hoe meer projecten, des te groter de behoefte aan informatie, zo merkt men. (2009) Om deze informatiebehoefte op te vangen, wil de stichting een coördinator aanstellen. Deze zal zich naast voorlichting gaan richten op een breed takenpakket. Hieronder vallen onder meer: ouderondersteuning, het versterken van samenwerking tussen verschillende instanties in de keten en het opzetten van een nationaal protocol met afspraken en richtlijnen met betrekking tot autisme.

Wonen zonder verleiding

Zet je een ex-verslaafde na een afkickbehandeling terug in zijn oude omgeving, dan is de kans op terugval erg groot.