Fundashon Outismo Aruba

Belangenbehartiging autisten

Aruba
€ 26.000

Autismo Aruba zet zich in voor de belangen van autisten op Aruba. Op dit moment gebeurt dit vooral middels voorlichting aan docenten en een cursus voor ouders met een autistisch kind. Echter: hoe meer projecten, des te groter de behoefte aan informatie, zo merkt men. (2009) Om deze informatiebehoefte op te vangen, wil de stichting een coördinator aanstellen. Deze zal zich naast voorlichting gaan richten op een breed takenpakket. Hieronder vallen onder meer: ouderondersteuning, het versterken van samenwerking tussen verschillende instanties in de keten en het opzetten van een nationaal protocol met afspraken en richtlijnen met betrekking tot autisme.

Buurtcentrum Souax

Midden in de achterstandswijk Souax staat sinds 12 jaar een buurtcentrum waar jongeren, kinderen en andere groepen uit Souax en omringende arme wijken naar toe komen.