Grupo Monarka

Activiteitenaanbod voor ouderen

Aruba
€ 6250

Voor ouderen is het belangrijk om voldoende te bewegen. Onderzoek toont zelfs aan dat dit dementie kan uitstellen. Een groep ouderen in de wijk Pos Chiquito (district Savaneta) heeft het initiatief genomen om een activiteitenaanbod te organiseren voor oudere bewoners. Stuwende kracht achter dit project is Liccia Maduro, een huisvrouw uit de wijk. Zij ontpopte zich tot een enthousiasmerend organisator.

De deelnemers worden geworven met flyers en posters in de wachtkamer van huisartsen en, vooral met mond tot mondreclame. Het activiteitenaanbod bestaat onder meer uit: gymnastiek, recreatie en beweging met dans. Het streven is om elke dag een programma aan te gaan bieden. Alle programmaonderdelen zijn gericht op fit blijven, op preventie van lichamelijke en geestelijke ongemakken en aftakeling.

Pilotproject schuldhulpverlening

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%.