Child Focus Foundation

Aanschaf van materialen

Saba
€ 8000

Child Focus Foundation richt zich als enige Sabaanse organisatie op de naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. In de praktijk komen hier bijna alle kinderen van de Sacred Heart Basisschool en de middelbare Saba Comprehensive School. Er worden veel leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor de jeugd gedurende het gehele jaar, er wordt informatie verstrekt over allerlei onderwerpen en de kinderen krijgen huiswerkondersteuning. De bijdrage van de Samenwerkende Fondsen wordt besteed aan het inrichten van een mediatheek (computers en meubilair) en een zithoek.

Voorkomen van drop-out situatie jongeren

De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg richt zich met dit project op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 24 jaar.