Wie zijn wij

In het Caribische deel van het Koninkrijk zijn verschillende Nederlandse fondsen actief. Fondsen die financiële steun bieden aan lokale initiatieven. De grootste fondsen op sociaal terrein hebben de handen ineen geslagen. Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo en stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor werken samen op de diverse eilanden. Zo hoeft u maar een aanvraag in te dienen als u van deze fondsen een financiële bijdrage nodig heeft voor uw project!

Bijdragen voor sociale projecten

De Samenwerkende Fondsen geven financiële bijdragen voor sociale projecten. We steunen bijvoorbeeld opvang voor ex-gedetineerde jongeren. Maar ook activiteiten voor ouderen, of projecten voor leefbaarheid in de buurt. Zo willen we de betrokkenheid tussen mensen vergroten. En ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

In 2011 investeerden we ruim  € 1.663.917 in ruim 50 sociale initiatieven.

Leg uw plannen voor

Bent u betrokken bij een organisatie op sociaal gebied op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan nodigen we van harte uit om een beroep op ons te doen!

Leg uw plannen voor aan onze Adviescolleges of adviseurs op uw eiland. Zij kunnen u op weg helpen met het aanvraagformulier. Wij kijken daarna of we uw idee (financieel) kunnen steunen.

Ga naar een van de eilandpagina’s ArubaBonaireCuraçaoSint MaartenSabaSint Eustatius.

Meer ruimte voor dementerende bejaarden

Huize Kas Hugenholtz, opgericht in 1997, is het enige verzorgingshuis op Curaçao, waar alleen psychogeriatrische ouderen verblijven.