Werkwijze

De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk worden op ieder eiland bijgestaan door een lokaal Adviescollege of een lokale adviseur. Zij vormen voor de aanvragers het lokale loket. Aanvragers kunnen er terecht voor advies en begeleiding van hun aanvraag. Ook heeft het lokale Adviescollege of de lokale adviseur een rol in overleg met lokale overheden.

Adviescolleges

De Adviescolleges beoordelen de aanvragen en brengen een advies uit aan de Nederlandse fondsen. Daarna nemen de Nederlandse fondsen een definitief besluit en dragen gezamenlijk zorg voor de financiering van de projecten.

Naast de Adviescolleges laten de Samenwerkende Fondsen zich ook bijstaan door de Algemeen Adviseur, dhr. mr. E.N. (Etienne) Ys.

Coördinator

Een van de Nederlandse fondsen fungeert als algemeen coördinator. Deze rol wisselt om de drie jaar. Momenteel is het Kansfonds de algemeen coördinator.

Lees meer over de aanvraagprocedure.

Meer informatie over de lokale Adviescolleges vindt u op de eilandpagina’s van: ArubaBonaireCuraçaoSint MaartenSaba en Sint Eustatius.

Preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

Dit project op Curaçao wil ontspoorde jongeren (gemiddelde leeftijd 16 jaar) vroegtijdig opsporen en begeleiden. De maatwerktrajecten zijn zeer uiteenlopend.