Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

De Samenwerkende Fondsen steunen bestaande en nieuwe organisaties. Stichtingen, verenigingen,
vrijwilligersorganisaties en professionele welzijnsinstellingen. Of het nu gaat om 500 gulden of om 20.000 gulden:
we zien uw aanvraag graag tegemoet!

Criteria

  WEL   NIET  
Soort organisatie        
  Stichtingen Individuen / particulieren
  Verenigingen    
  Vrijwilligersorganisaties    
  Professionele welzijnsorganisaties  
Soort Project        
  Richt zich op wijkopbouw of sociale betrokkenheid Richt zich puur op cultuur, sport of milieu
  Mag nog niet zijn gestart    
Soort kosten        
  Startbijdragen voor nieuwe initiatieven Studiebeurzen
  Kosten voor het uitvoeren van activiteiten Reguliere exploitatiekosten (huur, gas, water, licht)
  Projectgebonden personeelskosten    

 

Organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag indienen. Er is geen limiet zolang u goede projecten bedenkt.
Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Dit doet u op uw eigen eiland, bij het Adviescollege
of de adviseur van de Samenwerkende Fondsen.

Voldoet uw project aan de voorwaarden?

Vraag dan een financiële bijdrage aan. Ga naar het aanvraagformulier of bezoek een van de eilandpagina’s.

Gratis Alzheimer spreekuur

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich in een sociaal isolement bevinden. Jongeren trekken weg van het eiland en dit leidt tot eenzaamheid.