Voorbeeldprojecten

Voorlichting en begeleiding

Over het aantal mensen met HIV of Aids op Saba is maar weinig bekend. De schatting van 0,6% van de bevolking uit 2007 wordt gezien als zware onderschatting.