Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Vrijwilligersbank

Op Curaçao neemt de vraag naar sociale voorzieningen sterk toe door het ontbreken van een integraal sociaal vangnet. Gelukkig zijn er tal van maatschappelijke organisaties en NGO’s.

Vrijwilligerscentrale Bonaire

Goede ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van vrijwilligers en NGO’s.

Wonen zonder verleiding

Zet je een ex-verslaafde na een afkickbehandeling terug in zijn oude omgeving, dan is de kans op terugval erg groot.

Zippy’s Friends

Op Sint Maarten hebben kinderen met diverse problemen te maken. Veel kinderen komen uit eenoudergezinnen. Ze hebben een migrantenachtergrond of ouders die veel moeten werken om rond te komen.

Pagina's

Maatjes voor ouderen

Op Bonaire wonen zo’n 1.100 65-plussers. Velen daarvan zijn eenzaam, wonen in slechte en onveilige woningen en/of hebben lichamelijke problemen.