Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Teduki-les voor jonge alleenstaande moeders

In 2008 is Stichting Mami Sa (Mama weet het) opgericht met als doel jonge moeders (18-24 jaar) voor te bereiden op een zelfstandig leven en hen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. In

Tentoonstelling slavernijverleden

Deze tentoonstelling toont 22 brieven van slaven en ex-slaven uit de periode 1791 tot na de afschaffing van de slavernij in 1863.

Toneelstuk

Stichting Bos di Hubentut ontwikkelde een toneelstuk rond het thema kindermishandeling. Het stuk is onderdeel van een driejarige campagne die zich richt op drie doelen.

Vakonderwijs voor jongeren

Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante biedt jongeren via vakonderwijs kansen op de arbeidsmarkt.

Verbetering van wijkvoorzieningen

‘De Vuijst’ is een wijk in San Nicolas (Aruba) met bijna 400 inwoners. De buurtbewoners hebben het initiatief genomen om de wijkvoorzieningen en hiermee de leefbaarheid te verbeteren.

Voedsel- en meubelbank

Voor alleenstaande moeders, ouderen zonder aanvullend pensioen, of bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering is het dikwijls moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Voor sterkere buurten op Aruba

Op Aruba werken tal van buurtcentra en buurtorganisaties, ieder op hun eigen manier, aan het versterken van de buurt of wijk. Maar vaak ook met dezelfde uitdagingen en problemen.

Voorkomen van drop-out situatie jongeren

De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg richt zich met dit project op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 24 jaar.

Voorlichting en begeleiding

Over het aantal mensen met HIV of Aids op Saba is maar weinig bekend. De schatting van 0,6% van de bevolking uit 2007 wordt gezien als zware onderschatting.

Voorlichtingscampagne

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de visueel beperkten op Aruba gebruikt maakt van de diensten van FAVI.

Pagina's

Voorlichtingsfilms over psychische problemen

Mensen die kampen met psychische problemen zoals depressie, angststoornissen of schizofrenie, durven daar vaak niet voor uit te komen.