Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Recovery Home

Stichting Hacienda vangt drugsverslaafden op Aruba op in het

Renovatie en uitbreiding wijkcentrum

In Oranjestad-West wonen zo’n 9000 mensen. Het buurthuis van de wijk was de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd. Na een uitgebreide renovatie wordt het buurthuis inmiddels weer goed bezocht.

Restauratie van een ontmoetingsruimte

De Samenwerkende Fondsen dragen bij aan de restauratie van een ontmoetingsruimte voor de wijken Ascencion, Sumbu en Dokterstuin.

Romeo & Juliet

Romeo & Juliet is een theaterstuk voor en door jongeren van het voortgezet onderwijs. Door met elkaar te oefenen, ontwikkelen de 20 deelnemende jongeren hun sociale vaardigheden.

Schaduwgaas overkapping voor speeltuinproject

Fundashon Pro Bista richt zich op mensen met een visuele beperking en probeert via een groot aantal projecten hun leven en zelfredzaamheid te verbeteren en geeft daarnaast voorlichting over deze ha

Schoolproject

Kinderen van (ex-) gedetineerden worden vaak de dupe van de fouten van hun ouders. Er is bijvoorbeeld geen geld voor schoolkleding of voor contributie.

Sociale integratie van ouderen

De groep zestigplussers op Curaçao groeit gestaag terwijl het voorzieningenniveau voor deze mensen vaak te wensen overlaat. Veel ouderen dreigen hierdoor in een sociaal isolement terecht te komen.

Sociale werkplaats

Aruba kent weinig voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. De behoefte aan dagbesteding is groot en dit project van vereniging Sonrisa speelt hierop in.

Speeltuin Scol Dununman

Op school alleen maar leren en niet spelen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas was het voor de verstandelijk beperkte kinderen van Scol Dununman op Aruba toch echt zo.

Structurele wijkaanpak

Leefbaarheid begint in de haarvaten van een eiland: in buurten en wijken.

Pagina's

Speeltuin Scol Dununman

Op school alleen maar leren en niet spelen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas was het voor de verstandelijk beperkte kinderen van Scol Dununman op Aruba toch echt zo.