Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Nort Salina Kids Jeugdvoetbal

Op Bonaire is voetbal een van de weinige activiteiten waarmee jongeren uit de achterstandswijken bereikt kunnen worden.

Ondersteuning bij opvoeding

In de leeftijd van 0-4 jaar zijn kinderen zeer kwetsbaar voor wat er in hun opvoeding gebeurt. Of dat nu thuis is of op de crèche.

Oprichting crisis- en observatiecentrum

Jongeren die thuis worden mishandeld of verwaarloosd, kunnen door de rechter uit huis geplaatst worden. Ze komen dan vaak terecht in een kindertehuis of pleeggezin.

Opvangcentrum voor vrouwen

Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad is opgericht in 1995 en is het enige vrouwenopvangcentrum op Aruba. In dit centrum worden vrouwen opgevangen die jarenlang systematisch zijn mishandeld.

Opvoedondersteuning

De ‘No Kidding with our Kids’ Foundation organiseert naschoolse activiteiten voor kinderen. De stichting merkte dat veel kinderen op de naschoolse opvang kampen met obesitas en slechte voeding.

Opvoedwinkel

Op Aruba bleek een grote behoefte aan opvoedondersteuning. Door het gebrek hieraan ontstonden in sommige gezinnen explosieve situaties met soms zelfs kindermishandeling tot gevolg.

Pilotproject schuldhulpverlening

Op Aruba bestaat grote behoefte aan schuldhulpverlening. De laatste jaren is de schuldenlast binnen veel gezinnen flink toegenomen. Tussen 1994 en 2005 zelfs met 232%.

Popchi ku Bida

Popchi ku Bida is een kunst-als-middel project om schrijnende situaties op het gebied van jeugdcriminaliteit, schooluitval, armoede en verveling tegen te gaan.

Preventiefilm alcohol en drugs

Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op Bonaire neemt steeds meer toe. Ondertussen is er gebrek aan voorlichting en preventie. Tijd dus voor actie!

Preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

Dit project op Curaçao wil ontspoorde jongeren (gemiddelde leeftijd 16 jaar) vroegtijdig opsporen en begeleiden. De maatwerktrajecten zijn zeer uiteenlopend.

Pagina's

In beweging blijven

Op Aruba hebben steeds meer mensen last van overgewicht of diabetes. Zeker onder 40- , 50-, en 60-plussers is dat een groeiend probleem.