Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Meer dan sport alleen

Sport kan een belangrijk middel zijn om jongeren te motiveren en bij de les te houden, ook op andere terreinen. Van dat gegeven maakt Akademia di Beisbol Bandabou Tigers gebruik.

Meer ruimte voor dementerende bejaarden

Huize Kas Hugenholtz, opgericht in 1997, is het enige verzorgingshuis op Curaçao, waar alleen psychogeriatrische ouderen verblijven.

Memory Group

Dementie is op Aruba vanwege een toenemend aantal ouderen een groeiend probleem. Er heerst echter nog grote taboe op het onderwerp onder zorgverleners en mantelzorgers.

Mi Tambe Por!

Ik kan het ook! Dat is wat jongeren uit probleemgezinnen ontdekken als ze een tijdje optrekken met een vrijwillige mentor die ze helpt hun schoolprestaties te verbeteren.

Minder eenzaamheid voor ouderen

Op Saba kampen veel ouderen met eenzaamheid en sociaal isolement.

Moestuin voor jongeren

Het moestuinproject ‘Vandaag Planten, Morgen Oogsten’ is opgezet in het kader van de naschoolse opvang en vindt plaats op het terrein van Huize St. Jozef op Curaçao.

Muzieklessen voor kinderen op West Curaçao

Op West Curaçao (Banda Abou) zijn geen muziekscholen. De kinderen uit de achterstandswijken kunnen hierdoor niet kennismaken met muziek en missen hierdoor de vele positieve bijeffecten.

My Future, My Choice

Jongeren op Sint Eustatius hebben het niet altijd even makkelijk. Doordat na de invoering van de US Dollar alles duurder is geworden, werken hun ouders vaak zoveel mogelijk.

Naschoolse opvang

Opgroeien op Saba klinkt idyllisch met een tropisch blauwe zee en prachtige natuur. Dat kan het zijn……als je ouders tenminste voldoende tijd hebben om leuke dingen met je te doen.

Next Role Model

De filosofie van S. Covey, auteur van ‘7 habits for teens’ is het uitgangspunt voor het project Next Role Model.

Pagina's

Preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

Dit project op Curaçao wil ontspoorde jongeren (gemiddelde leeftijd 16 jaar) vroegtijdig opsporen en begeleiden. De maatwerktrajecten zijn zeer uiteenlopend.