Project informatie

De Samenwerkende Fondsen steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project list

Buurtcentrum Mahuma

Stichting Centro Hubenil Mahuma (SCHM) is in 1952 opgericht als buurtvereniging in de wijk Mahuma.

Buurtcentrum Souax

Midden in de achterstandswijk Souax staat sinds 12 jaar een buurtcentrum waar jongeren, kinderen en andere groepen uit Souax en omringende arme wijken naar toe komen.

Crisisopvang Encelia

Jeugdzorg voor kinderen op Curaçao was lang niet aanwezig of versnipperd. Kinderen die thuis niet door ouders of familieleden konden worden opgevoed, konden nergens heen.

Dagbesteding ouderen

De dagbesteding van Stichting CasMarie is de enige voorziening op Aruba voor ouderen in het begin- en middenstadium van dementie.

Doorstroomhuis voor vrouwen

De Stichting Maatschappelijke zorg en herstel (SMZH) is opgericht in 2008 en beheert vijf huizen en activiteiten: twee huizen voor de tijdelijke opvang van jonge vrouwen, een gezinsvervangend tehui

Een tweede kans op onderwijs en werkervaring

Als een jongere een slechte start krijgt door problemen thuis en/of op school, kan dat het hele leven op achterstand zetten.

Extra naschoolse activiteiten

Op St. Eustatius is welgeteld één middelbare school. Naschoolse activiteiten zijn er bijna niet.

Fase 2 FAVI centrum

Voor de ruim 1000 blinden en slechtzienden op Aruba speelt FAVI een belangrijke rol. De hulpverlening van deze stichting richt zich op de integratie van visueel beperkten in de maatschappij.

Festival Derechi di Mucha

Tijdens het Festival Derechi di Mucha worden jongeren bewust gemaakt van de rechten van het kind. Het project richt zich op leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs.

Giving Statia’s Youth A CHANGE

Op St. Eustatius zijn ruim 500 jongeren tussen de 12 en 24 jaar.

Pagina's

Buurtcentrum Janwé

Bezoekers van buurtcentrum Janwé konden tot voor kort computerlessen volgen in de wijk. De computer zijn echter hoognodig aan vervanging toe.