Programma

De Samenwerkende Fondsen zijn in 2013 een meerjarig programma gestart in het Caribische Deel van het Koninkrijk: Kansen Voor Jongeren Cariben. Voor dit programma selecteerden we 18 initiatieven die kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar ondersteunen in hun ontwikkeling. Het doel is jongeren te helpen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als ook bij hun (school)loopbaan, opdat zij zoveel mogelijk economisch zelfstandig door het leven kunnen gaan. Het programma is in november 2018 afgesloten. 
 

Meer informatie

Publieksversie eindrapport onderzoek Kansen voor Jongeren Cariben

Eindrapport onderzoek Kansen voor Jongeren Cariben

Meer achtergrondinformatie over het programma (pdf, Nederlands)

VerweyJonkers onderzoek - Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie. (pdf)

 

My Future, My Choice

Jongeren op Sint Eustatius hebben het niet altijd even makkelijk. Doordat na de invoering van de US Dollar alles duurder is geworden, werken hun ouders vaak zoveel mogelijk.