Programma

De Samenwerkende Fondsen zijn in 2013 een meerjarig programma gestart in het Caribische Deel van het Koninkrijk: Kansen Voor Jongeren Cariben. Voor dit programma selecteerden we 18 initiatieven die kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar ondersteunen in hun ontwikkeling. Het doel is jongeren te helpen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als ook bij hun (school)loopbaan, opdat zij zoveel mogelijk economisch zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Deelnemers
In de bijlage vindt u de deelnemers die de komende vier jaar hun project kunnen uitvoeren als onderdeel van het Programma Kansen voor Jongeren Cariben.

Overzicht deelnemers programma Kansen voor Jongeren Cariben

Zij ontvangen jaar zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning. Zo krijgen de initiatieven begeleiding van een lokale programmacoördinator en zullen er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bekijk ook de meest gestelde vragen.

Meer informatie

Presentatie informatiebijeenkomst Cariben  
Meer achtergrondinformatie over het programma (pdf, Nederlands)
VerweyJonkers onderzoek - Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie. (pdf)
Deelnemers aan het Nederlandse programma Kansen voor Jongeren (pdf)
 

Kansen voor kansarme jongeren

Veel kinderen en jongeren op Curaçao groeien op met weinig kansen. Vaak is er sprake van gebroken gezinnen en laten de opvoedingsvaardigheden van de ouders nogal te wensen over.