Over de Samenwerkende Fondsen

Voorkomen van drop-out situatie jongeren

De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg richt zich met dit project op het voorkomen van schooluitval bij jongeren van 12 tot 24 jaar.