Ons werkterrein

De Samenwerkende Fondsen geven financiële bijdragen aan projecten in het Caribische deel van het Koninkrijk. We willen projecten in de ‘sociale sector’ ondersteunen en versterken. Dat zijn projecten die mensen bij elkaar brengen. Die ontmoeting mogelijk maken tussen generaties en culturen. Projecten die de betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk doen toenemen. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op de eilanden op projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen zoals mensen met een handicap of verslaafden.

Denk bijvoorbeeld aan projecten rond:

  • verslavingproblematiek
  • activiteiten voor ouderen
  • armoedebestrijding
  • huiswerkbegeleiding
  • jeugdactiviteiten
  • huiselijk geweld
  • leefbaarheid in de buurt
  • schooluitval
  • opvoedingsondersteuning
  • eenzaamheidsbestrijding

Uw project

Heeft u een project dat zich bezig houdt met een van deze thema’s en zoekt u hiervoor financiële ondersteuning? Aarzel dan niet en dien een aanvraag in bij het Adviescollege of bij de lokale adviseur op uw eiland.
Ga naar het aanvraagformulier

 

Memory Group

Dementie is op Aruba vanwege een toenemend aantal ouderen een groeiend probleem. Er heerst echter nog grote taboe op het onderwerp onder zorgverleners en mantelzorgers.