Vrijwilligerscentrale Bonaire

Goede ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van vrijwilligers en NGO’s.