Zippy’s Friends

Op Sint Maarten hebben kinderen met diverse problemen te maken. Veel kinderen komen uit eenoudergezinnen. Ze hebben een migrantenachtergrond of ouders die veel moeten werken om rond te komen.