Jongeren - Cariben

Minder eenzaamheid voor ouderen

Op Saba kampen veel ouderen met eenzaamheid en sociaal isolement.